Mobihel > Notificări legale
  • Măreşte spaţiul dintre rânduri
  • Măreşte scrisul
  • Micşorează scrisul
  • Imprimă

INFORMARE JURIDICĂInformaţii generale despre societatea HELIOS Domžale, d. d. şi societăţile afiliate, despre activitatea şi produsele lor le găsiţi pe site-ul nostru dev.helios.si.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de pe site. Prin accesarea site-ului dev.helios.si, utilizatorul confirmă că a recepţionat condiţiile descrise şi că este de acord cu ele.

Helios TBLUS General Terms and Conditions
 

Informarea juridică pe site-ul dev.helios.si
Toate drepturile sunt rezervate. Informaţia se referă la site-ul iniţial şi la toate site-urile conexe dev.helios.si. Toate informaţiile şi materialele (text şi figuri) de la adresa electronică dev.helios.si sunt în cadrul admis de protecţie a autorului sau alte forme de protecţie a proprietăţii intelectuale a societăţii HELIOS Domžale, d. d. şi a societăţilor afiliate, ale căror conţinuturi sunt incluse pe dev.helios.si.

Utilizatorul poate folosi conţinutul din site-ul dev.helios.si pentru el personal nu şi în scop comercial. Orice altă formă de folosire în scop comercial a conţinuturilor din site-urile dev.helios.si, este interzisă.


Delimitarea folosirii informaţiilor şi a materialelor
Toate informaţiile şi materialele (texte şi figuri) publicate pe site-ul dev.helios.si se pot reproduce doar în scopuri necomerciale urmând să ţineţi cont de toate atenţionările privind dreptul de autor şi celelalte drepturi. Informaţiile şi materialele publicate pe aceste site-uri nu trebuie copiate, multiplicate sau răspândite în alte scopuri comerciale fără aprobarea scrisă a societăţii HELIOS Domžale, d. d. Pe orice reproducţie sau exemplar cu conţinuturi din aceste site-uri trebuie să figureze sigla HELIOS, conform regulilor grafice de ansamblu – toate drepturile rezervate.

Site-ul dev.helios.si conţine şi informaţii ale unor terţe persoane şi este conectat cu site-urile acestora, dar societatea HELIOS Domžale, d.d nu răspunde de conţinutul lor La vizitarea şi folosirea site-urilor conexe, răspunderea societăţii HELIOS Domžale, d.d. este exclusă în toate cazurile.

Această informare juridică poate fi modificată oricând de către societatea HELIOS Domžale, d.d, schimbându-i şi forma pentru utilizatorii conexaţi, de aceea recomandăm ca în cazul utilizării să le ataşaţi la site-ul dev.helios.si. Prin utilizarea acestor site-uri confirmaţi că aţi luat cunoştinţă de condiţiile noastre şi că sunteţi de acord cu ele.

Utilizarea site-ului dev.helios.si într-un mod contrar regulilor enunţate este interzisă. Utilizatorul care foloseşte site-ul dev.helios.si într-un mod care contravine regulilor enunţate, este răspunzător material şi pecuniar.
 

Delimitarea răspunderii
Toate informaţiile şi materialele de pe dev.helios.si sunt de natură informativă. Societatea HELIOS Domžale, d. d. caută ca datele de pe site-ul dev.helios.si să fie corecte, actualizate şi complete, dar nu poate garanta asupra exactităţii lor neasumându-şi răspunderea în acest caz.. Utilizatorii folosesc conţinuturile publicate pe răspundere proprie. Nici societatea HELIOS Domžale, d. d., nici o altă persoană juridică sau fizică care a contribuit la apariţia şi formarea site-ului dev.helios.si sau mai colaborează la completări, nu răspunde pentru nici o daună care ar putea apărea din accesarea, utilizarea sau imposibilitate de folosire a informaţiilor din aceste site-uri sau pentru orice alte erori sau lipsuri din conţinutul lor.


Societatea HELIOS Domžale, d. d. nu poate fi răspunzătoare pentru daunele (inclusiv cele provocate de virusuri) cauzate echipamentelor electronice, telefoanelor mobile sau altor aplicaţii cu ajutorul cărora pot fi accesate site-urile dev.helios.si

Societatea HELIOS Domžale, d.d are dreptul de a modifica conţinutul site-ului dev.helios.si oricând, fără o informare prealabilă neasumându-şi răspunderea pentru orice consecinţă ivită ca urmare a acestor modificări.

 

Securitatea datelor personale
Cei care răsfoiesc paginile site-ului dev.helios.si sunt persoane anonime. Noi nu strângem date personale. La unele rubrici de pe site-urile noastre puteţi găsi anumite date personale, cum ar fi numele, adresele electronice ale unor persoane care au fost de acord cu apariţia acestora pe site din motive de corespondenţă, înregistrare pe pagini, achiziţionare sau pentru colaborarea lor la unele studii şi cercetări. Societatea HELIOS Domžale, d.d garantează că va ţine sub siguranţă aceste date personale încredinţate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.